Utställningen 2023 kommer äga rum på Tånga Hed i Vårgårda 11-12 november.
Mer information och inbjudan följer.