Bg 578-2719 eller Swish 123 174 77 73

Glöm inte skriva vad och vem betalningen  avser. Fyll samtidigt i nedanstående formulär.
Det kan ta upp emot 14 dagar innan medlemskapet är registrerat så var ute i god tid.

Medlemsavgifter 2023
Huvudmedlem   400 kr
Familjemedlem  100 kr
Stödmedlem        100kr

Kattungemedlem är ett fullvärdigt medlemsskap som betalas av uppfödaren. Kontakta kassör för instruktioner.