Bli medlem i Elfsborgskatten

 

För att bli medlem i Elfsborgskatten betalar du in medlemsavgiften till vårt bankgiro, Bg 578-2719.

Ange på inbetalningen vilken typ av medlemskap som avses samt för vem det gäller (namn, adress, telefon & gärna mail-adress).

Får inte detta plats kan du alltid skicka ett mail med kompletterande uppgifter till vår ansvarig för medlemsregistret Cecilia Gylling.

 

Det går också bra att betala med swish: 123 174 77 73

 

Medlemsavgift 2019

Huvudmedlem:400 kr

Familjemedlem:100 kr

Stödmedlem:100 kr

Kattungemedlem reducerat pris - betalas av uppfödare som är medlem i klubben

 

 

Vad menas med de olika medlemstyperna?

Huvudmedlem: Som huvudmedlem är du fullvärdig medlem i klubben. Du har rätt att ställa ut, ansöka om stamnamn och registrera kattkullar. Du har även givetvis rösträtt på klubbens årsmöte och kan även bli invald i klubbens styrelse. I medlemsavgiften ingår även SVERAKs tidning "Våra Katter" som utkommer med sex nummer per år.

 

Familjemedlem: Kan endast lösas av person som bor på samma adress som den som innehar huvudmedlemskapet.

 

Stödmedlem: Stödmedlemskap innebär att du får Elfsborgskattens medlemstidning men inte ”Våra Katter”. Du kan inte ställa ut eller registrera kattkull och du är inte registrerad i SVERAK. Du har inte rösträtt på Elfsborgskattens årsmöte och kan inte väljas in i styrelsen. Detta är ett utmärkt tillfälle för den som bara vill stödja klubben och ha vår tidning eller för den som redan är medlem i en annan SVERAK-ansluten klubb.

 

Kattungemedlem: Uppfödare i klubben äger rätt att erbjuda ett medlemskap i ELK åt sina kattungeköpare till ett reducerat pris, vid försäljning av kattunge. Som kattungemedlem är du fullvärdig medlem i klubben. Du har rätt att ställa ut, ansöka om stamnamn och registrera kattkullar. Du har även givetvis rösträtt på klubbens årsmöte och kan även bli invald i klubbens styrelse. I medlemsavgiften ingår även SVERAKs tidning "Våra Katter" som utkommer med sex nummer per år.

 

 

Rätt uppgifter i medlemsregistret

För att du ska kunna ta del av våra och SVERAKs utskick är det viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter i vårt medlemsregister.

 

Har du flyttat, bytt telefonnummer eller något annat som behöver ändras i vårt medlemsregister? Kontakta Cecilia Gylling, som är ansvarig för medlemsregistret, för att ändra till korrekta uppgifter.

 

Copyright ©  All Rights Reserved